Nakden iade talebinde o şart kaldırıldı

Gelir İdaresi Başkanlığı Gelir Vergisi Genel Tebliği’nde (252 seri no) yapılan değişiklikleri Resmi Gazete’de yayımladı. Tebliğ, Ağustos ayında görüşe açılan taslağa göre “Nakden…

Posted On