Ticaret Bakanlığı, çek ibrazlarına dair duyuru yayımladı

0 0
Read Time:1 Minute, 30 Second

Investing.com – 17 Mayıs’a kadar sürecek tam kapanma kararında çek ibrazları zorunluluğundaki ertelemenin nakit külfeti yaratması ve iş dünyasından süreçte ödeme zorluklarının daha da artacağına dair açıklamalar gelmesinin akabinde Ticaret Bakanlığı bugün bir duyuru yayımladı. Yapılan açıklama şöyle:

“Bilindiği üzere 30/4/2021 tarihli ve 31470 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 7318 sayılı Vergi Adap Kanunu ile Birtakım Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’un 15 inci unsuru ile 7226 sayılı Kimi Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanuna eklenen Süreksiz 3 üncü Hususun birinci fıkrasının (a) bendi ile ibraz müddetinin son günü 30/4/2021 ila 31/5/2021 tarihleri ortasına isabet eden çeklerin, bu tarihler ortasında ibraz edilemeyeceği; 1/6/ 2021 tarihinden sonra, kalan ibraz müddeti içinde ibraz edilebileceği düzenlenmiştir.

Anılan kararın münasebetinde; tam kapanma ile birlikte ticari hayatta meydana gelecek yavaşlamanın tacir ve esnaf bakımından mümkün olumsuz tesirlerini azaltabilmek ve tam kapanma devri içinde ödemelerini planlayabilmelerine imkan verebilmek maksadıyla, tacir ve esnafın 30/4/2021 ila 31/5/2021 tarihleri ortasına isabet eden kambiyo senedinden ve bilhassa çek ve bonodan kaynaklanan borçları ile kamu yönetimlerine olan borçlarına ait olarak 2021 yılı Mayıs ayı sonuna kadar yasal takip başlatılmamasının amaçlandığı söz edilmiştir.

Anılan düzenleme ile hem Covid-19 salgın hastalığı nedeniyle uygulanan kısıtlama önlemleri kapsamında çekini bankaya ibraz edemeyen alacaklının hakkı korunmuş hem de borçlunun ödeme günü bu tarihler ortasına denk gelen borçlarını 1/6/2021 tarihinden sonra ödeyebilmelerine imkan tanınmıştır.

Bu prestijle, düzenlemenin emeli ve münasebeti de dikkate alınarak, ibraz mühletinin son günü 30/4/2021 ila 31/5/2021 tarihleri ortasına isabet eden çeklerin belirtilen tarihler ortasında bankaya ibrazı halinde çek hesabı sahibinin hesabında çekin karşılığının bulunması kaydıyla çekin ödenmesi, aksi takdirde 1/6/2021 tarihinden evvel karşılıksızdır süreci yapılmaması gerekmektedir. Bu konuda oluşan tereddütleri gidermek ve uygulama birliğini sağlamak üzere ilgili kurumlara bildirim yapılmıştır.”

Müellif: Necdet Erginsoy

Happy
Happy
0 %
Sad
Sad
0 %
Excited
Excited
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Angry
Angry
0 %
Surprise
Surprise
0 %