Pandemide yönetimin doğrusunu “En İyi İşverenler” gösterdi

0 0
Read Time:7 Minute, 26 Second

Great Place To Work®, nisan ayında açıklanan Türkiye’nin En Uygun Patronu sonuçlarının akabinde 115 binden fazla çalışanın katıldığı 2020/2021 En yeterli Patronlar Benchmark raporunu açıkladı. 2021 yılında 217 şirketin katıldığı araştırmanın sonunda 91 şirket Great Place To Work sertifikası almaya hak kazanırken 69’u da Türkiye’nin En Güzel Patronu olarak ödüllendirildi.

Çalışanlarla yapılan çalışmanın sonuçlarının değerlendirildiği ve bu yıl dokuzuncusu açıklanan 2020/2021 En düzgün Patronlar Benchmark raporunda birinci göze çarpan ayrıntı, çalışanların iş yerinde deneyimledikleri tutarlılık derecesini anlamak için gerçekleştirilen Trust Trust Index™ skorunda gözlemlendi. Geçtiğimiz yıl yüzde 81 olan bu kıymet 2021 yılında yüzde 80’e geriledi.

Sektörel, Bölgesel ve Özel Mükafatlar sahiplerini buldu

Bu yıl rapor sunumuna ek olarak kesim, bölge ve özel mükafatlar de sunuldu. Mükafatlar belirlenirken Trust Index’te ilgili soru başlıklarında en yüksek puan alan şirketler bedellendiriliyor ve Great Place To Work danışmanlarının değerlendirmesinin yanı sıra Cultural Audit içerikleri inceleniyor. Bu yıl Özel Ödüller’de 6 kategori mevcutken toplamda 21 şirket aday oldu ve 9’u ödül almaya hak kazandı. Bölüm Ödül’üne ise 48 şirket aday oldu ve 22’si ödül kazandı. Geçen sene olduğu üzere bu yıl da Bölge Ödül’ünde Ege’nin En Âlâ Patron şirketleri ödüllendirildi ve burada 13 aday şirketten 6’sı ödül sahibi oldu. (Ödül alan şirketlerin tam listesini bültenin sonunda bulabilirsiniz)

Pandeminin tesirinin yansımaları

2020/2021 En yeterli Patronlar Benchmark raporunda daha da ayrıntıya inildiğinde Trust Index skorlarında iştirakçi tüm şirketlerin bedelinin yüzde 74 olduğu gözlemlenirken En Yeterli Patronlar listesi dışında kalanlarınsa yüzde 61’e kadar düştüğü görülüyor. Araştırmaya katılan şirketler içerisinde En Âlâ Patron listesine girenler yüzde 80’lik skor elde ettilerse de, birinci 5 şirketin skorunun yüzde 94 olması, makasın ne kadar açıldığını da gözler önüne seriyor. Çalışanlar nezdindeyse “Genel olarak buranın kusursuz bir işyeri olduğunu düşünüyorum” diyenlerin bilgi teknolojileri ve nakliyat alanından gelmesiyse, pandemi sürecinde üzerine en çok yük alan bu kesimlerde işlerin gerçek yapıldığı anlaşılıyor. Pandemiyle birlikte kıymeti daha da artan bir öteki noktaysa, işyerinin fiziki olarak inançlı bir yer olması ve işyerinde çalışan sıhhatine verilen kıymet. Bu noktadaysa birinci 10’da yer alan şirketlerin yüzde 99 üzere inanılmaz yüksek skora ulaştıklarını görüyoruz. Bu yıl dikkat çeken öbür başlıklar da “Ürün ve hizmetlerimizi katiyen tavsiye ederim” ile “Şirkete yeni katılan bir çalışan burada güzel karşılanıyor” oldu. Burada tüm iştirakçi şirketlerde yüzde 91 ve 90’lık skorlar elde edildi ki bu hususlarda liste dışı şirketler dahi yüzde 86 üzere skorlara ulaştılar. Misal başarılı skor “Buraya değerli katkılarda bulunabileceğime inanıyorum” sorusunda elde edildi ve En Düzgün Patronlar ile liste dışı şirketler ortasında yalnızca yüzde 9’luk bir fark gözlendi. İki küme ortasında yüzde 52 üzere en yüksek farkın olduğu soruysa “Burada herkesin fark edilme ve takdir edilme imkanı bulunmaktadır” oldu.

“Liderlik, liderlik ve tekrar liderlik!”

Bu yılki rapor sonuçlarında liderlik, irtibat, yönetişim ve itimat kavramlarının çok daha fazla öne çıktığını belirten Great Place To Work Türkiye Genel Müdürü Eyüp Toprak, “Hala süren pandemi şartlarında çalışanların başkanlarından en büyük beklentileri, artan belirsizlik ortamında korku, dehşet ve kaygılarını gidermeleri. Bahsi geçen belirsizlikleri giderme sürecindeyse En Uygun Patronlar nezdinde başkanlar ve şirketlerin çalışanlarla irtibatı öne çıktı ki burada salt tek taraflı, zirveden aşağı değil, çalışanın da sesinin duyulduğu, sorularına cevap alabildiği bir iklim yaratılmış. Çalışanlar tarafında verilen karşılıkları tahlil ettiğimizde, 2021 yılında ‘En Güzel İşveren’ unvanına ulaşan şirketlerde ‘Liderlik’ kavramının çok fazla öne çıktığını görüyoruz. Kurumlar açısından bakarsak, güç vakitler yaşandı ve hala de yaşanıyor. Hasebiyle liderlik farkının ortaya konabileceği zamanlardayız. Bir yandan çalışanların dert, endişe ve tasalarını giderebilecek adımların atılması gerekirken bir yandan da yeni çalışma formlarına adaptasyon hayati ehemmiyet kazandı. Bahsi geçen şartlardaysa ortama süratle adapte olan kurumlarda önderlerin kararlı adımlarının farkı yarattığını söylemek yanlış olmaz. Raporun ayrıntılarına inildiğinde fark yaratan başkanların yanlışsız karar almaktan çok, harekete geçmeyi önemsediklerini görüyoruz. Bu süreçte yapılan kusurlardan süratlice öğrenip, yeni kararlarla ilerlenmiş ve hala da ilerleniyor. Böylelikle kararlarında insanı merkezlerine koyarak çalışanların belirsizlik sebebiyle omuzlarına eklenen yükü hafifletmişler ve hem kısa vadeli gayeler belirlemiş hem de nasıl ilerleyecekleri hakkında çalışanlara yol göstermişler. Özetle 2021 yılında Türkiye’nin en uygun patronları, liderlikleriyle fark yaratmışlar” dedi.

“İletişimin gücünü ardına alan önderler kazandı”

En Âlâ Patronlar Benchmark raporunda en çok güvenilen şirketlerin başında bağlantı gücü yüksek olanların olduğuna değinen Toprak, “En düzgün patronların, pandeminin getirdiği kısıtlara karşın bağlantılarını koruyabildiklerini ve hatta geliştirdikleri söylenebilir. Ulaşılabilir olmuşlar ve değişiklikler konusunda çalışanları tertipli ve eksiksiz bilgilendirmişler. Ayrıyeten bir yandan verilen kelamları yerine getirmişler öbür taraftan da tutamayacakları kelamlar vermeyerek ve bunu da inandırıcı halde anlatarak inanç kazanmışlar. Tüm süreçlerde iki istikametli, diyalog biçiminde irtibat kurulmuş ve çalışanların seslerinin duyulduğu, sorulara karşılık alınan bir ortam oluşturulmuş. Böylelikle önceliklerin belirlenmesi ve beklentilerin net olarak aktarılması sağlanmış. Açık ve sistemli bağlantı, hem özel hem profesyonel hayatında belirsizlik ve değişim dalgalarıyla boğuşan çalışanlara bir nefes odacığı olmuş denilebilir. 2021 yılındaki en çarpıcı kayıt, en yeterli patronlarda idare misyonu olmayan 2 ile 5 yıl kıdeme sahip çalışanların nizamlı bilgilendirme ile irtibata dahil edilmiş olmaları. Liderlik ve irtibat hususlarında elde edilen muvaffakiyetler, yeterli idaresi de beraberinde getirmiş. Raporumuzda hakikat irtibat sayesinde birliğin gücünün daha düzgün kullanılabildiğini ve işbirliğinden doğan sinerjiyle değerli farkların yaratılabileceğini gördük. Açık ve çift istikametli bağlantı sayesinde başkanla yakınlaşan, farklı küme ve ünitelerle kurduğu irtibatla aidiyet duygusu güçlenen çalışanlar, bir bütün olarak büyümeye de dayanak oluyorlar. İstisnasız tüm yaş kümeleri, kıdem, cinsiyet ve kademeden çalışanlarda ‘Benim için bir şey yapacaksan bana sor, beni dahil et’ fikri hakim. Buna nazaran de en yeterli patronlarda ebeveyn-çocuk münasebetinden çıkılıp, karşılıklı itimadın kurulduğu, ortak gayelerin konuşulduğu, iştirakin ve sahiplenmenin arttığı bir iklime geçildiği anlaşılıyor. Daha da ötesi, çalışanlar ‘kararlara beni dahil et’ demekten fazla artık ‘bana fikrimi sor ve bunu değerlendir’ diyerek başkanı daha âlâ dinlemeye ve harekete geçmeye de itiyor” dedi.

Geleceği bugün yaptıklarımız kadar yapmadıklarımız da belirliyor!”

Rapordaki datalara nazaran çalışanların yeteneklerini en yeterli derecede değerlendirebildiklerine inanmalarının epey sevindirici bir sonuç olduğunu tabir eden Toprak, “Özellikle son iki yılda bu inancın yükselmesi, çalışanların yeteneklerini işlerine katma fırsatını daha fazla bulduklarını gösteriyor. Lakin gelecekteki beklentileri de dikkate almak büyük ehemmiyet taşıyor. Pandemi öncesinden bu yana değişmeyen beklentilerden biri de çalışanların gelişim gereksinimi. Çalışanlar hala gelişim ve eğitim için daha fazlasına gereksinim duyuyor. ‘Upskilling’ ve ‘reskilling’ kavramları direkt bu mevzuyla ilgili. Yeni gereksinimler, yeni çalışma formları, teknoloji kullanımının çeşitlenmesi üzere var olan kimi marifetlerin dönüşmesini ve yepisyeni kimi hünerlerin de kazanılmasını gerektiriyor. Bilhassa irtibat, işbirliği, eleştirel niyet, yaratıcılık, çeviklik, dayanıklılık ve dijitalleşme üzere mevzularda ‘upskilling/reskilling’ gereksiniminin yaygın olduğu biliniyor. Kurumlar eğitim ve gelişime büyük bütçeler ayırsalar da, çalışanlar bu programlarla bağ kurmak ve günlük hayatlarına taşımakta zorlanabiliyorlar. Anlaşılan iş dünyasındaki tüm eksenler üzere gelişim ekseninde de bir kayma kelam konusu: İştirake dayalı, deneyimsel, ferdî ve işbirliğine dayanan, esnek vakitli uygulanabilen gelişim programları daha revaçta olacak gibi…” dedi.

Türkiye’nin en güzel patronlarının yönetişim hünerinin gerisinde yalnızca işbirliği değil, güvenilirlik (koordinasyon) ve hakkaniyet (kapsayıcılık) üzere temel beklentiler tarafından da desteklendiği görülmekte. Pandemi tesirine karşın işbirliğinin izlerini gruptakilerin birbirini önemsemesinde, birlikte yapılanlardan duyulan gururda, değişime ahenkte, uyumda, kapsayıcılıkta, şirkete yeni katılanlarda, kısımlar ortası geçişlerde, özel olayların kutlanmasında görmek mümkün.

Great Place To Work’un Trust Index’inin yöneticiler için ayna misyonu üstleniyor. Trust Index ile çalışanların inanç algılarını beş farklı boyutta ayrıntılı olarak görebilmelerinin ötesinde varsa, kendi görüşleri ile çalışanların algıları ortasındaki farkları da tespit edebiliyorlar. Birinci ve orta kademe yöneticilerin algısı çalışanların düzeyine daha yakın olurken C-Level yöneticilerin algısında 8-16 puan ortasında olumlu farklılık görülebiliyor. Bunun nedenini anlamak için ülkü olarak, her kurumun kendi kültüründe ve özgün şartları bağlamında kıymetlendirme yapmak gerekse de rapora nazaran karar yetkisi olan yöneticiler, sorumlulukları gereği şirketin tamamını ilgilendiren kararları alıp uygulamaya koyuyorlar. Lakin unutulmamalı ki her değerli kararın istenen amaca ulaşması için tertibe aktarılması, uygulamanın takibi ve yaşanan tecrübeyle ilgili geribildirimlerle beslenmesi ve sürecin güncellenmesi gerekiyor. Bu güncellemeler bir dizi ek kararlar almak olabileceği üzere bağlantısı geliştirmek, uygulamayı kolaylaştırmak, rol model olmak, amacı güncellemek üzere çeşitli aksiyonlar da olabilir. Yöneticiler, raporlar ya da sonuçlarla yetinmeden tertipte işlerin nasıl gittiğini takip etmeliler zira bu yapılmadığında algılar farklı olabilmekte. Yönetici, yapılanlarla ilgili her şeyin yolunda gittiğini düşünürken çalışanlar tarafında durum büsbütün farklı olabiliyor.

Great Place To Work, 2021 yılına ışık tutan Türkiye’nin En Âlâ Patron şirketleri listesi ve 2020/2021 En yeterli Patronlar Benchmark raporunun akabinde kısa bir müddet içerisinde Türkiye özelinde En Düzgün Çok Uluslu Şirketler listesini açıklayacak.

ÖDÜL ALAN ŞİRKETLER LİSTESİ

Özel Ödül Kategorileri:

 • Hayat Uzunluğu Öğrenme: GittiGidiyor/eBay
 • İş Ömür İstikrarı: Udemy
 • Toplumsal Paylaşım: AbbVie, Organik Kimya
 • Çeşitlilik ve Kapsayıcılık: GittiGidiyor/eBay
 • Dijital Dönüşüm/İnovasyon/Yapay Zeka: Viessmann, Novartis
 • Covid: Magna Seating, Magna Exteriors & Magna Mirrors

Bölüm Mükafatları:

 • Bilgi Teknolojileri
  1. 20-250 çalışan sayısı: Udemy, Medianova, Peakup, Enrich
  2. 250+ çalışan sayısı: GittiGidiyor/eBay, sahibinden.com, SabancıDx
 • Finans: Kuveyt Türk İştirak Bankası
 • Üretim:
  1. 20-250 çalışan sayısı: Aktoy, Viessmann, Johnson Wax
  2. 250+ çalışan sayısı: Magna Seating, Magna Exteriors & Magna Mirrors, Organik Kimya, Aydem Yenilenebilir Güç, Elsan Elektrik
 • Profesyonel Hizmetler: Magna Gümrük Müşavirliği, Esbaş, Adecco Group Türkiye
 • Pharma: Novartis, AbbVie, AstraZeneca Türkiye

Bölge Mükafatları

 • Ege:
  1. 20-250 çalışan sayısı: Viessmann, Tümaş Mermer
  2. 250+ çalışan sayısı: Aydem Elektrik Perakende, Aydem Yenilenebilir Güç, Elsan Elektrik, Esbaş

Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı

Happy
Happy
0 %
Sad
Sad
0 %
Excited
Excited
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Angry
Angry
0 %
Surprise
Surprise
0 %