Danıştay’dan kritik ‘yetim maaşı’ kararı

0 0
Read Time:57 Second

Karar, babasının vefatından sonra yetim maaşı alan bir gencin, vergi borcunu ödeyemeyince hakkında icra takibi başlatıldığına itiraz etmesi sonucu alındı. Haczin hukuksuz olduğunu öne süren genç, yönetim mahkemesine müracaat etti. Mahkeme, davacının türlü vergi borçları nedeniyle yetim maaşı hesabına uygulanan haczin kaldırılması ve haczedilen meblağın iadesini yasaya uygun buldu. Vergi Dairesi karara itiraz edince devreye giren Bölge Yönetim Mahkemesi kararı yerinde buldu. Vergi Dairesi Başkanlığı bu kararı da temyiz edince devreye Danıştay 3. Dairesi girdi. 2022’de emsal nitelikte bir karara imza atan Danıştay, yetim maaşının vergi borcundan dolayı kesilemeyeceğine hükmetti.

İADESİNE KARAR VERİLDİ

Kararda şöyle denildi: “5434 sayılı Kanun çerçevesinde vefat aylığı alanların ödemelerine devam edileceği belirtildikten sonra süreçlerin nasıl yapılacağının sayma yolu ile belirlenmiş olduğu ve bu sayılan kararlar içerisinde hacizle ilgili rastgele bir düzenleme yer almadığı ortadadır. 5510 sayılı Kanun çerçevesinde değinilen aylık ve gelirlerin haczedilebilmesi borçlunun muvafakatine bağlandığı halde davacının bu istikamette bir muvafakatinin bulunmadığı anlaşıldığından uygulanan hacizde hukuka uygunluk görülmediği gerekçesiyle dava konusu haciz kaldırılmış, yapılan kesintinin iadesine karar verilmiştir. Temyizen incelenen karar tarz ve hukuka uygun olup, dilekçede ileri sürülen temyiz nedenleri kararın bozulmasını gerektirecek nitelikte görülmemiştir. Temyize husus Vergi Dava Dairesi
kararının onanmasına hükmedilmiştir.”

Happy
Happy
0 %
Sad
Sad
0 %
Excited
Excited
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Angry
Angry
0 %
Surprise
Surprise
0 %