72 kentin 45’inde kirlilik ‘çok yüksek’

Temiz Hakkı Platformu (THHP)’nun hazırladığı 2021 hava kirliliği raporu açıklandı. Bu yıl dördüncüsü açıklanan rapora göre, 72 ilin 45’inde PM10 değerleri ulusal sınır…

Posted On